Maailman Läskisoosijärjestön peruskirja


Me aidon läskisoosin ystävät, vakaana tahtonamme

·         pelastaa tulevat sukupolvet läskisoosittomalta elämältä, joka jo nykypolven eläessä on tuottanut ihmiskunnalle sanomattomia kärsimyksiä,

·         uudelleen vakuuttaa uskovamme ihmisen perusoikeuksiin saada aitoa läskisoosia,

·         luoda olosuhteet, joiden vallitessa jokaisella on mahdollisuus saada aitoa läskisoosia,

edistää läskisoositietämystä ja paremman läskisoosin aikaansaamista nykyisissä oloissa,

sekä tässä tarkoituksessa

·         osoittaa suvaitsevaisuutta ja elää keskenämme rauhassa aidon läskisoosin ystävinä,

·         yhdistää voimamme kansainvälisen läskisoosituntemuksen ylläpitämiseksi, omaksua periaatteita ja luoda menettelytapoja, jotka takaavat sen, ettei läskisoosia käytetä muutoin kuin ravinnoksi, sekä

·         käyttää hyväksi kansainvälisiä toimielimiä kaikkien kansojen läskisoositietämyksen edistämiseksi,

olemme päättäneet yhdistää ponnistuksemme näiden päämäärien toteuttamiseksi. 

Tässä tarkoituksessa ovat läskisoosin ystävät Espoon kaupunkiin kokoontuneiden edustajiensa välityksellä sopineet tästä peruskirjasta ja perustavat täten kansainvälisen järjestön, jonka nimenä on oleva
Maailman Läskisoosijärjestö. 

Tämän vakuudeksi Maailman Läskisoosijärjestön hallituksen edustajat ovat allekirjoittaneet tämän peruskirjan.

Tehtiin Espoon kaupungissa 1. päivänä toukokuuta 2014.

Antero Hoikkala, Pääsihteeri                 
Mervi Juutilainen, Varapääsihteeri    
Nestori Lundahl, Apulaisvarapääsihteeri   
Pietu Hoikkala, Läskisoosikomissaari